Lluís Bonet

Lluís Bonet

Més sobre Lluís Bonet

Sobre aquest/a Ponent

Director del Programa de Gestió Cultural i professor d'economia de la Universitat de Barcelona. Autor de nombroses recerques i publicacions d’anàlisi del sector cultural, ha estat investigador invitat del Massachusetts Institute of Technology i a la Universitat de Montpeller, i ha donat conferències en més d’una cinquantena de països diferents. Ha estat president del Jurat del Premi de recerca en política cultural de la Fundació Europea de la Cultura i del European Network of Cultural Administration Training Centers (ENCATC) entre moltes altres responsabilitats institucionals. Guanyador del Premi de recerca del CAC, participa en múltiples projectes de recerca internacionals.

Amb el suport de