Simposi virtual / 20 i 21 d'octubre de 2020

El desenvolupament de públics culturals a partir de la COVID-19

Legitimació social i reducció de les desigualtats d’accés i contribució a la cultura

El desenvolupament de públics és un dels reptes més importants del sector cultural que, tradicionalment, s’ha centrat de manera predominant en el desenvolupament d’estratègies d’oferta. Des de fa alguns anys, el sector assaja maneres de consolidar els públics habituals i d’incorporar nous públics convençut que és la principal garantia de sostenibilitat, de reducció de desigualtats socials i de legitimació social.

En el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) sobre les Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial que promou l’Ajuntament de Girona aquesta ha estat una de les línies d’acció més importants. Per aquest motiu convida els operadors culturals a reflexionar conjuntament sobre la qüestió en unes circumstàncies que accentuen la seva importància estratègica.

L’objectiu del simposi és oferir un espai de debat entre operadors culturals, a partir d’aportacions d’especialistes i experts, per generar una reflexió estratègica sobre el mig i llarg termini a partir dels canvis estructurals que es poden projectar.

Els tres temes sobre els quals s’estructura el debat són:

1. La legitimació social de la cultura i la reducció de les desigualtats d’accés i contribució (els objectius que es volen assolir).

2. El desenvolupament de públics (l’estratègia que es proposa desenvolupar per assolir-los).

3. L’impacte de la pandèmia en l’acció cultural (el nou context derivat dels diferents canvis estructurals que ha produït o accelerat)