La nova legitimitat de la cultura i la recuperació de la seva centralitat en la vida social i en l’acció de govern

Inscriu-te per poder accedir a la ponència escrita

A l'inscriure't, acceptes termes
Watch this content now

Tipus de contingut d'aquest/a ponència

Sobre aquest/a ponència

Quina ha estat l’evolució de l’apreciació social per la cultura i de la seva relació amb la política en l’actual etapa democràtica? Estratègies de legitimació social: aposta per la qualitat, foment de la consciència crítica i l’emprenedoria, vertebració associativa, professionalització i eficiència, relació interactiva amb els públics, satisfacció de necessitats i contribució a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Estratègies per recuperar la centralitat de la cultura en l’acció de govern: reconeixement del seu elevat valor social, econòmic i estratègic, aplicació d’una política fiscal favorable i presència en el sistema educatiu. Les funcions pròpies dels poders públics en l’acció cultural i anàlisi dels errors comesos en les dècades precedents.

Amb el suport de